Imprimeix
PDF

Nova Junta Directiva

RESULTATS DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CLUB ATLÈTIC SANT FELIU DE CODINES: LA ÚNICA CANDIDATURA PRESENTADA ES PROCLAMA ESCOLLIDA I POT PENDRE POSESSIÓ

Segons els acords presos per l’assemblea general de socis del Club Atlètic Sant Feliu celebrada el passat divendres 22 de de novembre a les 19:30 al Local Social del Club, que va comptar amb 51 assistents, es van convocar eleccions a Junta Directiva del Club. Acabada l’assemblea, es va constituir la Junta Electoral per dirigir el procediment electoral.

En aquestes eleccions es tenien de proveir tots els càrrecs de la Junta Directiva del Club, que havien de ser almenys cinc: president, sots-president, tresorer, secretari i un vocal. Podien concórrer a les eleccions les candidatures formades per almenys cinc socis del Club. Cada candidatura havia d’estar encapçalada per el que en volia ser president.

Dins la data límit de presentació de les candidatures fixada fins ahir dissabte 21 de desembre de 2013 a les 23:59 h s’ha rebut una única candidatura, que és la següent:

  • President: Josep Reglà i Berengueras.
  • Sots-president: Josep Vidal i Vilà.
  • Secretari: Ismael Tuneu i Brugaroles.
  • Tresorer: Arnau Vilardell i Marquès.
  • Vocal: Agnès Vidal i .
  • Vocal: Jordi Umbert i Tartera.
  • Vocal: Maurici Prat i Sopeña.
  • Vocal: Ferràn Dachs i Clapers.

La única candidatura presentada està formada per vuit socis, majors d’edat, presents a la llista del cens atlètic, amb un repartiment de càrrecs adequat. La candidatura compleix tots els requisits per participar en el procés electoral i s'accepta.

Com que hi ha una única candidatura que es presenta al procés electoral, es proclama escollida i podrà prendre possessió en la propera reunió de Junta Directiva que es convoqui. No caldrà ni fer eleccions ni cap altre formalitat per que la candidatura prengui possessió. Així mateix es lliuraran les corresponents certificacions de l’acte de proclamació de candidatura guanyadora i es comunicarà a la Junta Directiva sortint, al Registre d’Entitats Esportives i a la Federació Catalana de Pilota.

La Junta Electoral, a Sant Feliu de Codines, a 22 de desembre de 2013.